LANCOM Techpaper Punkty dostępowe WLAN w środowisku medycznym.

LANCOM Techpaper Punkty dostępowe WLAN w środowisku medycznym.

Co warto wiedzieć

Co należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z sieci WLAN w środowisku medycznym?

Korzystając z radia do transmisji głosu lub danych, użytkownicy często obawiają się negatywnego wpływu promieniowania na ludzi.

Najpóźniej od czasu powszechnego wprowadzenia systemów telefonii komórkowej wzrosła świadomość tej kwestii wśród ludności. Kwestia ta jest szczególnie ważna w środowisku medycznym (np. w szpitalach), gdzie wiele urządzeń technicznych musi współpracować ze sobą bez zakłóceń: różne urządzenia emitują promieniowanie elektromagnetyczne i mogą w związku z tym zakłócać lub osłabiać inne systemy, a nawet same ulegać zakłóceniom. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odgrywa zatem kluczową rolę w przypadku produktów do komunikacji głosowej i transmisji danych. Jednak w szczególności w przypadku sieci WLAN to właśnie promieniowanie jest wykorzystywane do transmisji danych.

Z tego powodu istnieją krajowe i europejskie normy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i maszyn podczas korzystania z systemów bezprzewodowych w środowisku medycznym. Jeśli urządzenia medyczne mają być również zintegrowane z siecią WLAN, odpowiednie wymagania dotyczące sieci WLAN muszą zostać wyjaśnione przez producentów technologii medycznych w ramach testów specyficznych dla producenta. Aby wyjaśnić, czy aplikacje takie jak monitorowanie pacjenta, elektroniczny obchód oddziału lub telefonia Voice-over-WLAN mogą być realizowane za pomocą produktów LANCOM, firma LANCOM opracowała szereg produktów do tego celu. walidacje i certyfikaty od wiodących producentów, takich jak Dräger, Philips Healthcare, ascom i Spectralink, aby potwierdzić kompatybilność swoich produktów.

Niniejszy dokument techniczny dotyczy dwóch najważniejszych europejskich norm EMC, wyjaśnia, w jakim stopniu produkty LANCOM je spełniają i jakie dodatkowe testy przeszły pomyślnie. EN 60601-1-2 Europejska norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych Różne normy Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) w Brukseli koncentrują się na kompatybilności elektromagnetycznej. Zgodnie z niemiecką ustawą EMC, kompatybilność elektromagnetyczna jest definiowana jako „zdolność urządzenia do zadowalającego działania w środowisku elektromagnetycznym bez powodowania zakłóceń elektromagnetycznych”, które byłyby niedopuszczalne dla innych urządzeń, systemów lub instalacji obecnych w tym środowisku”. Norma EN 60601-1-2 definiuje wymagania i testy, które mają zastosowanie w szczególności do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń używanych w środowisku medycznym. Dla porównania: telefon komórkowy nadaje z mocą do 2000 mW; mikrofalówka działa z mocą około 1000 watów.

Punkty dostępowe LANCOM są zgodne ze specyfikacją 100 mW w paśmie 2,4 GHz. W paśmie częstotliwości 5 GHz fizyczna moc transmisji wynosi zazwyczaj do 200 mW. EN 62368-1 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa produktów Wszystkie urządzenia sprzedawane na rynku europejskim muszą być zgodne z dyrektywą niskonapięciową. Oznacza to, że użytkownicy urządzeń nie mogą być narażeni na niebezpieczeństwo, nawet jeśli są podłączeni do publicznego źródła zasilania (230 V), które jest niebezpieczne dla ludzi. Seria norm EN 623681 opisuje wymagania i testy, które urządzenie musi spełnić, aby zagwarantować między innymi ochronę osobistą. Deklaracje zgodności Wymienione poniżej produkty sieciowe LANCOM spełniają obie opisane normy i dlatego są ogólnie odpowiednie jako urządzenia IT do użytku w środowiskach medycznych. Normy te są częścią testów zgodności CE dla produktów LANCOM.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lancom[1]systems.de/doc/ Testy sieci WLAN specyficzne dla producenta W dzisiejszych czasach nowoczesne szpitale idą o krok dalej niż tylko udostępnianie sieci WLAN jako opcji dostępu do Internetu dla pacjentów. Jest ona również wykorzystywana do ułatwiania codziennej pracy lekarzy i personelu pielęgniarskiego. Na przykład, nowoczesne obchody oddziałów są obecnie obsługiwane przez WLAN, tj. lekarz pisze swoje notatki podczas wizyty PDA lub notebook pacjenta może być używany do bezpośredniego dostępu do pliku pacjenta na serwerze. Na przykład stan zdrowia pacjentów mobilnych jest również monitorowany za pośrednictwem sieci WLAN, ponieważ przenośne monitory pacjenta mogą zgłaszać się do lekarza za pośrednictwem sieci WLAN. Jeśli chcesz przesyłać dane medyczne za pośrednictwem sieci WLAN, konieczne jest wcześniejsze wyjaśnienie niezbędnych wymagań technicznych dla sieci i skonsultowanie się z odpowiednim producentem technologii medycznej.

Aby potwierdzić te wymagania, firma LANCOM przeprowadziła odpowiednie testy z firmami Dräger, Philips Healthcare, Spectralink i ascom, które podkreśliły wydajność urządzeń LANCOM w odniesieniu do obciążenia sieci i potwierdziły ich bezproblemowe wykorzystanie w środowisku multicast z monitorami Dräger Infinity. Wnioski Punkty dostępowe LANCOM są zgodne z maksymalną emisją zakłóceń dla medycznych urządzeń elektrycznych określoną w normie EN 60601-1-2, dzięki czemu mogą być używane na całym obszarze szpitala. Zanim jednak dane z urządzeń medycznych zostaną przesłane za pośrednictwem sieci WLAN, w każdym indywidualnym przypadku należy przeprowadzić ocenę ryzyka, ponieważ różne urządzenia medyczne mają różne wymagania wobec sieci. Wewnętrzne punkty dostępowe LANCOM zostały już pomyślnie przetestowane w połączeniu z monitorami Dräger Infinity i zostały zatwierdzone.