DYREKTYWA NIS 2

ROZSZERZONA O NOWE PODMIOTY

Nowelizowana Dyrektywa NIS 1

 

Zapewniamy naszym klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa cyfrowego i stale dostosowujemy nasze rozwiązania i usługi do najnowszych wymogów prawa europejskiego.

Nowa dyrektywa uwzględnia średnie i duże przedsiębiorstwa w wybranych branżach oraz umożliwia elastyczne podejście w identyfikacji mniejszych firm o wysokim profilu ryzyka.

Nowa wersja dokumentu dotycząca Dyrektywy NIS 2 wprowadza dla organizacji obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem, takie jak analiza i zarządzanie ryzykiem, opracowanie polityk bezpieczeństwa systemów, zabezpieczenie łańcuchów dostaw oraz tworzenie Planu Ciągłości Działania.

Dyrektywa NIS2 zaostrza zasady dotyczące zgłaszania incydentów i wprowadza wyższe sankcje za ich nieprzestrzeganie. Organizacje muszą informować o poważnych cyberatakach odpowiednie jednostki, jak CSIRT, oraz w pewnych przypadkach powiadamiać klientów o zagrożeniach lub zaistniałych incydentach.

Te zmiany mają na celu poprawę odporności organizacji na cyberzagrożenia i zwiększenie świadomości bezpieczeństwa.

Co wprowadza Dyrektywa NIS 2:

Jednolite standardy i współpraca międzynarodowa:

Dyrektywa NIS 2 wprowadza wspólne zasady cyberbezpieczeństwa dla wszystkich krajów UE, które muszą wprowadzić je jako krajowe prawo. Dzięki temu oraz międzynarodowej współpracy, kraje mogą lepiej radzić sobie z cyberatakami.

Szczegółowe obowiązki i szybka reakcja:

NIS 2 nakłada na firmy konkretne obowiązki, jak szybkie zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa. Firmy muszą być przygotowane na zarządzanie ryzykiem i szybką reakcję na kryzysy.

Wzmocnione kontrole i monitorowanie:

Dzięki dyrektywie organy krajowe intensywniej kontrolują, jak firmy stosują zasady bezpieczeństwa. Regularne sprawdzanie zapewnia, że wszelkie problemy są szybko rozwiązywane.

Wyższe kary za nieprzestrzeganie przepisów:

Dyrektywa przewiduje surowsze kary, w tym grzywny, za naruszanie zasad cyberbezpieczeństwa. To ma zniechęcać do lekceważenia zagrożeń i poprawiać ogólną ochronę danych.

Napisz do nas po więcej informacji

Jako dystrybutor niezawodnych rozwiązań IT proponujemy kilka produktów. Jest to między innymi Web Application Firewall od Barracuda Networks, Xopero ONE lub Xopero Backup Appliance polskiego producenta oraz Whalebone Immunity, czyli niezawodny resolwer do ochrony DNS.

 

Więcej informacji poniżej.

Web Application
Firewall

WAF to rozwiązanie bezpieczeństwa, pełniące funkcję firewalla aplikacyjnego, przeznaczone do ochrony aplikacji internetowych przed atakami, lukami w zabezpieczeniach aplikacji i złośliwymi działaniami. Funkcjonuje jako filtr między aplikacją a siecią, monitorując i analizując przychodzący i wychodzący ruch
w celu identyfikacji i blokowania potencjalnych zagrożeń.

Niezawodny backup

Backup to kopia zapasowa danych przechowywanych na serwerze lub w komputerach. Backup przygotowuje się po to by uchronić się przed skutkami utraty właśnie takich danych. A przyczyn utraty danych może być wiele. Wystarczy awaria w firmie, która hostuje naszą stronę internetową lub atak cyberprzestępców na infrastrukturę sieciową. Kopie zapasowe gwarantują ciągłość działania instytucji.

Whalebone DNS

Ochrona DNS

DNS lub system nazwy domeny to usługa zapewniająca powiązanie domeny
z adresem IP danego serwera. Pozwala on internaucie na dostęp do danej strony internetowej bez konieczności znania jej dokładnego adresu IP. Każdą domenę można bardzo łatwo podrobić i w ten sposób wykraść dane z jednostki. Resolwer DNS zapewnia bezpieczeństwo użytkowników.

Odkryj więcej z ekspertami Kappa Data:

Web Application Firewall - ochrona aplikacji

Xopero ONE - niezawodny backup

Ochrona DNS z Whalebone Immunity