SSE vs SASE: Jaka jest różnica?

SSE SASE różnica

SSE vs SASE: Jaka jest różnica?

Czym jest SASE?

Kategoria Secure Access Service Edge (SASE) została stworzona przez Gartnera w 2019 roku, aby zdefiniować konwergencję możliwości sieciowych i bezpieczeństwa w jedną usługę cloud-native. SASE ma zatem dwa filary: sieciowy i bezpieczeństwa.

Filar sieciowy SASE skupia się na odporności i optymalizacji dostępu i obejmuje takie możliwości, jak SD-WAN, optymalizacja WAN i jakość usług. Filar bezpieczeństwa SASE zabezpiecza ruch sieciowy i dostęp do aplikacji poprzez konwergencję SWG, CASB, ZTNA i FWaaS, aby egzekwować korporacyjne polityki bezpieczeństwa na wszystkich użytkownikach i lokalizacjach.

CATO SASE

Czym jest SSE?

Dwa lata po wprowadzeniu SASE, Gartner wprowadził nową kategorię o nazwie Security Service Edge (SSE). SSE opisuje ograniczony zakres konwergencji bezpieczeństwa sieciowego, który łączy SWG, CASB/DLP i ZTNA w jedną, natywną dla chmury usługę. SSE zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu, SaaS i określonych aplikacji wewnętrznych, nie zajmując się bezpośrednio bezpiecznym dostępem do zasobów WAN. Pozostają one częścią oddzielnego stosu technologicznego obejmującego technologie takie jak SD-WAN, zapory sieciowe następnej generacji (NGFW) oraz globalne szkielety sieciowe.

CATO SSE

SASE vs SSE: Jaka jest różnica? Co wybrać?

SSE można traktować jako kluczową część filaru bezpieczeństwa SASE. SASE przyjmuje szersze i bardziej holistyczne podejście do bezpiecznego i zoptymalizowanego dostępu, zajmując się zarówno optymalizacją doświadczeń użytkowników, jak i zabezpieczeniem całego dostępu i ruchu przed zagrożeniami, atakami i utratą danych.

Specjaliści IT stoją przed decyzją, jak podejść do „konwergentnej przyszłości” swojej infrastruktury IT. Niektóre przedsiębiorstwa zdecydują się na pełną konwergencję SASE, a inne podejdą do swojej transformacji wieloetapowo, rozpoczynając od transformacji bezpieczeństwa opartej na SSE, a następnie konwergencji warstwy SD-WAN, w zależności od potrzeb. Wybór rozwiązania SSE będącego częścią platformy SASE jednego producenta jest decyzją strategiczną, która pozostawia otwartą drogę do przyszłej transformacji sieci, jak również konwergencji architektonicznej, większej elastyczności biznesowej, prostoty operacyjnej i niższego TCO.

Cato SSE 360: Całkowita widoczność, optymalizacja i kontrola z bezproblemową ścieżką do konwergencji SASE

Cato oferuje zarówno Cato SSE 360, jak i Cato SASE Cloud, aby zapewnić maksymalną elastyczność w podróży do przekształcenia architektury sieci i bezpieczeństwa. Cato SSE 360 wykracza poza ograniczony zakres SSE Gartnera, aby zapewnić całkowitą widoczność, optymalizację i kontrolę dla całego ruchu, użytkowników, urządzeń i aplikacji wszędzie. Zapewnia nie tylko bezpieczny i zoptymalizowany dostęp do Internetu i aplikacji w chmurze publicznej, ale także do zasobów sieci WAN i centrów danych w chmurze, zmniejszając powierzchnię ataku i eliminując potrzebę dodatkowych rozwiązań punktowych, takich jak zapory, optymalizatory sieci WAN i globalne sieci szkieletowe. Ponadto, Cato SSE 360 zapewnia jasną ścieżkę do konwergencji SASE poprzez stopniową migrację.

SASE CATO

Cato SASE Cloud łączy wszystkie zasoby sieciowe przedsiębiorstwa, w tym lokalizacje oddziałów, pracowników mobilnych oraz fizyczne i chmurowe centra danych, w globalną i bezpieczną sieć. Cato SASE Cloud działa na prywatnej globalnej sieci szkieletowej 70+ PoPs połączonych za pomocą pojemności gwarantowanej SLA przez wielu dostawców sieciowych klasy tier-1. Oprogramowanie chmurowe szkieletu zapewnia globalną optymalizację tras i optymalizację sieci WAN dla maksymalnej przepustowości end-to-end, możliwości samoregeneracji dla maksymalnego czasu pracy i pełnego szyfrowania. Dzięki konsolidacji całego ruchu WAN i internetowego w chmurze, Cato stosuje pakiet funkcji bezpieczeństwa w celu ochrony całego ruchu przez cały czas. Obecne funkcje bezpieczeństwa obejmują FWaaS, SWG, standardowy i nowej generacji anti-malware (NGAM), zarządzany IPS-as-a-Service (IPS) oraz Managed Threat Detection and Response (MDR).

PoPs CATO

Zainteresowany? Zostaw kontakt do siebie. Zadzwonimy.