Promocja Barracuda

Promocja Barracuda

WAKACYJNA PROMOCJA OD KAPPA DATA

Promocja Ochrony Poczty Email z Barracuda Networks

Kappa Data Polska informuje o nowej promocji „Wakacyjna promocja Kappa Data – Barracuda”, obowiązującej od 1 lipca do 30 września 2024 r.

W ramach oferty, przy zakupie rozwiązań CCB (Cloud-to-Cloud Backup) lub CAS (Cloud Archiving Service), można otrzymać EGD (Email Gateway Defense) bez dodatkowych kosztów.

Korzyści z promocji:

  • Wzmocnienie ochrony poczty email dzięki Barracuda Email Protection
  • Bezpłatna migracja z urządzenia sprzętowego do chmury
  • Specjalna oferta dostępna u Partnerów Barracuda Networks poprzez Kappa Data Polska

Szczegóły promocji:

  • Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2024 r.
  • Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
  • Uczestnik może wielokrotnie brać udział w promocji w okresie jej obowiązywania.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów objętych promocją, partner ma prawo zwrócić produkt w ciągu 30 dni od zakupu na podstawie pisemnej informacji mailowej.
  • Regulamin promocji jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny.

Kontakt: Wszelkie zapytania związane z promocją prosimy kierować na adres: [email protected].

 

Regulamin akcji: „Wakacyjna promocja Kappa Data – Barracuda”

 

 

 

1. Organizatorem akcji jest Kappa Data Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, przy ul. Wcasowej 50A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 865 256 3319 („Organizator”).  

2. Promocja obowiązuje wyłącznie u Partnerów Barracuda Networks poprzez Dystrybutora Kappa Data Polska Sp. z o.o.

3. Promocja obowiązuje w okresie od 01.07.2024 do 30.09.2024.

4. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

5. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.  

6.  W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną, partner ma prawo zwrócić produkt w ciągu 30 dni od zakupu na podstawie pisemnej informacji mailowej.
7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected].  

10. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2024 r.    

Nowa Dęba - bezpieczny region