Europejska komunikacja bezprzewodowa oparta na jakości i zaufaniu

Lancom LW-600 test

Europejska komunikacja bezprzewodowa oparta na jakości i zaufaniu

Niemal każda organizacja korzysta z rozwiązań Wi-Fi. Komunikacja bezprzewodowa jest wygodna, skuteczna i szybka, a standardy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej nie odbiegają od standardów, które spełniają sieci przewodowe. Mnogość systemów bezprzewodowych na rynku i niska świadomość klienta na temat zasad projektowania i doboru urządzeń powodują jednak duże trudności w wyborze właściwego rozwiązania, które odpowie na wszystkie potrzeby inwestora. Sieć bezprzewodowa przez wielu użytkowników jest postrzegana jako dodatek do „tej właściwej i bazowej” sieci przewodowej. Czas zmienić ten wizerunek!

Gdzie diabeł nie może, tam… Wi-Fi pośle

Systemy bezprzewodowe stosowane są wszędzie tam, gdzie jest konieczność mobilnego połączenia z Siecią (biura, magazyny, produkcja, parki rozrywki, hotelarstwo etc.). We wszystkich wymienionych zastosowaniach kluczowy jest dobry projekt sieci bezprzewodowej, wykonany przez certyfikowanego projektanta, posługującego się narzędziami do mierzenia i wizualizacji Wi-Fi.

Mając gotowy projekt, należy wybrać sprzęt, który spełnia nasze wymagania, czyli zapewnia: skalowalność i przewidywalność kosztów utrzymania, zwrot kosztów z inwestycji, wsparcie techniczne producenta, stabilność i bezpieczeństwo w działaniu. Firma LANCOM Systems jest europejskim producentem rozwiązań LAN i WLAN spełniającym wszystkie wymagania biznesowe i stanowi lokalną odpowiedź na wszechobecność produktów amerykańskich i chińskich.

Spokój na lata z LANCOM Systems

Obok doskonałej jakości wsparcia technicznego LANCOM Systems oferuje punkty dostępowe produkowane w Niemczech, które spełniają standardy sektorowe (m.in. normy i certyfikacje medyczne) wymagane europejskim prawem. Co ważne, jako producent europejski, LANCOM oferuje tylko rozwiązania zgodne w 100% z rodo – dając pisemną gwarancję na brak ukrytego dostępu i brak „Master Password”. Jest to kluczowy argument dla klientów z sektora publicznego – w przypadku rozwiązań LANCOM Systems mamy gwarancję, że dane wrażliwe nie zostaną bez naszej wiedzy wykorzystane przez służby lub udostępnione producentowi. Oferta LANCOM obejmuje punkty dostępowe Wi-Fi 5 (standardy 802.11 a/b/g/n/ac) i Wi-Fi 6 (802.11ax), kontrolery (obsługa nawet 1000 AP), przełączniki, routery, firewalle.

System zarządzania działa z poziomu aplikacji, przeglądarki lub z chmury, przy czym chmura zlokalizowana jest w Unii Europejskiej i spełnia wymagania rodo. LANCOM Systems zapewnia elastyczność w wyborze sposobu zarządzania – jeśli chcemy zrezygnować z zarządzania lokalnego i przenieść się do chmury, to jest to możliwe i nie wymaga wymiany urządzeń. Podobnie w przypadku przejścia z zarządzania chmurowego na lokalne.

Dla klientów z sektora publicznego bardzo ważnym argumentem przy wyborze producenta urządzeń Wi-Fi jest koszt utrzymania sieci bezprzewodowej w perspektywie 5–7 lat, czyli w minimalnym okresie użytkowania. LANCOM Systems gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie finansowym – koszt zakupu, w przypadku zarządzania lokalnego, jest jedynym wydatkiem, jaki ponosi inwestor. Producent udostępnia aktualizacje firm­ware’u bezpłatnie i dożywotnio, a inwestor w momencie zakupu wie, ile będzie go kosztować sieć bezprzewodowa.

LANCOM Flight TEST – przetestuj z nami

Wspólnie z producentem zapraszamy do przetestowania zestawu urządzeń Wi-Fi 6 – LANCOM LW-600. Szkolenie techniczne z konfiguracji odbędzie się 21.04.2022 – link do rejestracji na wydarzenie znajduje tutaj.

Każdy z uczestników otrzyma urządzenie LANCOM LW-600 do testów przed szkoleniem, a dodatkowo, jeśli uczestnik zarejestruje projekt w LANCOM i zakupi rozwiązanie do końca maja 2022 roku, zatrzymuje urządzenie u siebie.