Zapraszamy na CATO Test Drive! Pierwsze w Polsce warsztaty techniczne Hands-On skupiające się na funkcjonalnościach rozwiązania SASE od CATO Networks! Sprawdź co przygotowaliśmy!...

Zapraszamy na webinar 'Jak chronić strony internetowe i aplikacje przed atakami? Skuteczna zapora WAF do skonfigurowania w kilka minut'. Podczas webinaru omówimy przykładowe ataki na strony i aplikacje w Polsce, przeprowadzimy analizę ich przyczyn i skutków, a także powiemy jak skutecznie ochronić się przed zagrożeniami....

Zapraszamy na pierwszy w Polsce CATO Bootcamp! Podczas, wydarzenia specjaliści z CATO Networks zaprezentują, jak zrobić biznes w oparciu o rozwiązanie SASE. W części technicznej będzie można zapoznać się z architekturą CATO oraz jej komponentami w oparciu o usługi FWaaS, NGAM, IPS, CASB, DLP....