Planowanie zasięgu sieci Wi-Fi z EKAHAU Pro

planowanie zasięgu sieci wi-fi cyberbezpieczeństwo

Planowanie zasięgu sieci Wi-Fi z EKAHAU Pro

Planowanie zasięgu sieci Wi-Fi jest jednym z kluczowych wymagań projektowych – bez zaplanowania zasięgu Wi-Fi nie może być mowy o dobrym projekcie Wi-Fi i LAN. Planowanie zasięgu sieci Wi-Fi polega na zapewnieniu urządzeniom odbiorczym (klientom Wi-Fi) odpowiedniej siły i jakości sygnału we wszystkich miejscach, w których użytkownicy będą się łączyć z siecią bezprzewodową. Instalacja zbyt dużej ilości punktów dostępowych (AP) jest tak samo złym pomysłem, jak instalacja zbyt małej ich liczby.

Korzystając z właściwych narzędzi mamy możliwość określenia właściwej liczby i lokalizacji punktów dostępowych, co pozwala uzyskać najlepszą sieć Wi-Fi dostosowaną do konkretnych potrzeb. Narzędzia do projektowania sieci Wi-Fi, takie jak Ekahau Pro, dostarczają przejrzystych informacji o zasięgu i sile sygnału. Pozwalają na bieżąco modyfikować lokalizacje i konfiguracje punktów dostępowych oraz dokładnie wizualizować wpływ tych zmian na zasięg w danym środowisku.

Ekahau Pro

Czym jest podstawowy zasięg sieci Wi-Fi?

Zasięg sieci Wi-Fi to wymaganie dotyczące projektowania sieci bezprzewodowej, określające wszystkie obszary, w których ma być dostępna łączność bezprzewodowa. Zasięg podstawowy polega na optymalizacji lokalizacji punktów dostępowych, aby zapewnić wystarczającą siłę sygnału do prawidłowego działania urządzeń Wi-Fi. Dla wielu urządzeń dolną granicę zdrowego sygnału stanowi moc sygnału -67 dBm. Zielona mapa zasięgu podstawowego jest wizualizacją tego, że w każdym miejscu na planie piętra poziom sygnału jest odpowiedni.

Mapa zasięgu sieci Wi-Fi w Ekahau Pro

Aby spełnić wymagania wydajnej sieci bezprzewodowej, nie można poprzestać na zasięgu podstawowym.

Zasięg drugorzędny ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia doskonałego roamingu między punktami dostępowymi oraz nadmiarowości w przypadku awarii jednego z nich.

5 kroków do zaplanowania idealnego zasięgu sieci Wi-Fi

Krok 1: Zaimportuj i wyskaluj plan piętra
Wystarczy zaimportować plik CAD lub obraz i ustawić skalę. Projekty predykcyjne modelują pokrycie w oparciu o rzeczywiste wymiary powierzchni budynku, dlatego ważne jest, aby podczas skalowania rzutu kondygnacji zachować jak największą dokładność. Większość plików CAD zostanie przeskalowana automatycznie na podstawie metadanych zawartych w pliku. W przypadku innych typów plików graficznych zalecamy ustawienie skali przy użyciu najdłuższego możliwego wymiaru.

Przykładowy plan piętra

Krok 2: Narysuj ściany w planie piętra
Pliki CAD mogą automatycznie importować te informacje, natomiast w plikach graficznych łatwo można dodać ściany i przypisać wartości tłumienia za pomocą kilku kliknięć. Ekahau posiada gotowe instrukcje pokazujące, jak mierzyć tłumienie ścian, aby uzyskać bezbłędne projekty sieci Wi-Fi.

Przykład rysowania ścian w Ekahau Pro

Krok 3: Wybierz model punktu dostępowego
Ekahau Pro ma tysiące modeli punktów dostępowych i konfiguracji anten do wyboru, w tym najbardziej aktualne wzorce pokrycia  Lancom, Cisco, Aruba, Ruckus, Aerohive, Extreme, Siemens, Mist i więcej. Tworząc plan predykcyjny w Ekahau na podstawie modelu punktu dostępowego, który planujesz wdrożyć, jesteś w stanie przygotować sieć Wi-Fi najbardziej zbliżoną do rzeczywistości.

Wybór AP w Ekahau Pro

Krok 4: Rozmieść punkty dostępowe
Narzędzie Ekahau Coverage Planning Tool pozwala uzyskać przejrzysty obraz zasięgu sieci i siły sygnału, a także dowolnie modyfikować lokalizacje i konfiguracje punktów dostępowych w czasie rzeczywistym, aby dokładnie zwizualizować, jak te modyfikacje mogą wpłynąć na zasięg w danym środowisku.

Planowanie zasięgu Wi-Fi z Ekahau Pro

Krok 5: Rozmieść punkty dostępowe dla pokrycia drugorzędnego
Przełącz się na wizualizację pokrycia drugorzędnego i łatwo wykryj luki w pokryciu, które wymagają instalacji dodatkowych punktów dostępowych, aby zapewnić płynne działanie roamingu i redundancję w przypadku awarii.

Planowanie pokrycia drugorzędnego

Umieszczanie punktów dostępowych w pokojach czy na korytarzach – co jest lepsze ?

W typowym środowisku biurowym sieć Wi-Fi jest wykorzystywana przede wszystkim w pomieszczeniach takich jak biura czy sale konferencyjne. Łatwa do zapamiętania wskazówka dotycząca rozmieszczania punktów dostępowych (AP) brzmi: zawsze staraj się umieszczać je jak najbliżej użytkowników.

Nie oznacza to jednak, że mobilne urządzenia klienckie (takie jak telefony) nie potrzebują zasięgu w korytarzu. Umieszczanie punktów dostępowych w pomieszczeniach jest również korzystniejsze, jeśli chodzi o roaming urządzeń. Wzorce pokrycia z punktów dostępowych zamontowanych w korytarzu są znane z tego, że zasięg gwałtownie maleje, gdy użytkownik skręca za rogiem korytarza. W tym przykładzie widać, jak siła sygnału spada z bardzo dobrego poziomu -58dBm do poziomu -85dBm powodującego zrywanie połączeń w jednym kroku.

Spadek siły sygnału, gdy AP znajduje się w korytarzu

Przejdźmy teraz do przykładu z punktem dostępowym zamontowanym w pomieszczeniu. Tutaj widać znacznie mniejszy spadek sygnału, który może dać urządzeniu korzystającemu z roamingu czas na rozpoznanie spadku sygnału i połączenie się z innym punktem dostępowym na długo przed przerwaniem połączenia.

Szpitale lub szkoły stanowią doskonały przypadek zastosowania dla urządzeń klienckich o znaczeniu krytycznym Urządzenia są w ciągłym ruchu i wymagają dużego zasięgu wtórnego w celu zapewnienia płynnego roamingu.

Siła sygnału, gdy AP znajduje się w pomieszczeniu

Masz pytania? Zostaw kontakt do siebie. Zadzwonimy.