Ekahau

Kto to jest?

Najbardziej zaufane na świecie rozwiązanie do pomiaru i rozwiązywania problemów z siecią Wi-Fi

Co robi?

Precyzyjna diagnostyka Wi-Fi

Pomiary terenowe, analiza widma oraz dokładniejsze i bardziej wiarygodne dane

Projektowanie i optymalizacja sieci Wi-Fi

Jakie są zalety?

Symulacja Wi-Fi 3D i wizualizacja zasięgów

Rozbudowana i zawsze aktualna biblioteka punktów dostępowych i anten

Pewność, że sieć Wi-Fi zawsze działa z wysoką wydajnością

Kim jest Ekahau?

Ekahau to ogólnoświatowy lider w dziedzinie tworzenia narzędzi do pomiarów wi-fi, symulacji i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania i narzędzi sprzętowych. Jest najlepiej znany na rynku z oprogramowania Ekahau Site Survey wraz z wysokowydajnym sprzętowym analizatorem widma — Ekahau Sidekick 2.

Ekahau — niezawodna sieć wi-fi w Twojej firmie

Stabilne funkcjonowanie sieci bezprzewodowej to podstawa prowadzenia firmy w XXI wieku. Dostosowanie specyfiki sieci do aktualnych i zmieniających się potrzeb biznesu wiąże się jednak z licznymi wyzwaniami. Dodatkowe urządzenia, nowe oprogramowania, niezbędne technologie — wszystko to wymaga zastosowania wysokiej jakości sieci, a przede wszystkim jej odpowiedniego zaprojektowania. W związku z tym, warto wdrożyć w firmie rozwiązanie Ekahau. Pozwala ono planować, a przede wszystkim weryfikować rozmieszczenie punktów dostępowych.

Projektowanie sieci z Ekahau — precyzja i indywidualne podejście

Projektowanie sieci za pomocą narzędzia Ekahau to gwarancja:

  • stworzenia wydajnej sieci o odpowiedniej liczbie punktów dostępowych. Ich liczebność będzie zależeć przede wszystkim od specyfiki budynku, która ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia optymalnego rozplanowania sieci,
  • utrzymywania dużej wydajności sieci — dobranie najbardziej efektywnych rozwiązań na rynku, przemyślane rozmieszczenie punktów dostępu i możliwość korzystania z narzędzi diagnostycznych pozwalających na bieżąco rozwiązywać problemy sprawia, że sieć działa stabilnie.

Dlaczego prawidłowe zaprojektowanie sieci jest tak ważne? Pozwala uniknąć nadmiernych wydatków związanych z instalacją w danym budynku. Zbyt duża liczba punktów dostępu powoduje wzrost kosztów już podczas instalacji, a także później — w trakcie eksploatacji. Z kolei zbyt mała liczba punktów dostępu przekłada się z kolei na powstawanie luk w pokryciu sygnałowym. W efekcie zwiększają się opóźnienia, co może się bezpośrednio przekładać na obniżenie wydajności całej firmy.

Jak uniknąć tego rodzaju problemów? Powierzając rozplanowanie sieci odpowiedniemu narzędziu: Ekahau. Dzięki temu liczba punktów będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb firmy. Wpłynie to pozytywnie na jakość pracy w przedsiębiorstwie. System nie będzie również generować nadmiernych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, obsługą czy zwiększoną awaryjnością, która mogłaby wynikać na przykład ze zmniejszonej przepustowości.

Planowanie sieci z Ekahau — jakie czynniki są brane pod uwagę? 

Podczas projektowania i symulacji sieci z Ekahau korzysta się z urządzenia Ekahau Sidekick. Służy ono do profesjonalnych pomiarów i analizy sieci bezprzewodowych. Pozwala w precyzyjny sposób analizować takie czynniki jak:

  • sygnał radiowy — pomiar sygnału radiowego w różnych punktach, z różnymi częstotliwościami pozwala nie tylko projektować, ale także diagnozować oraz optymalizować sieć,
  • rzeczywista prędkość przesyłania danych — pozwala to ocenić wydajność sieci oraz wskazać punkty, w których występują ograniczenia,
  • jakość połączeń — umożliwia identyfikację potencjalnych problemów związanych z łącznością,
  • opóźnienia (ping) — pomiary dokonywane w różnych obszarach pozwalają wskazać, które z nich wymagają dalszej diagnostyki i wdrożyć działania optymalizacyjne.

Ekahau Sidekick pozwala nie tylko zaprojektować sieć, ale także symulować jej działanie, dzięki czemu jeszcze przed budową możliwe jest przeanalizowanie tego, w jakim stopniu zaprojektowane rozwiązania będą skuteczne i wydajne w konkretnych warunkach. Standardowe projektowanie z reguły nie umożliwia uwzględnienia takich czynników jak materiał, z którego są wykonane ściany budynku, ich grubość czy wysokość sufitów. Symulacja działania sieci bierze je pod uwagę — dzięki temu można wprowadzić zmiany, które poprawią wydajność całego systemu. Narzędzie będzie skuteczne również w procesie optymalizacji i diagnostyki już istniejącej sieci. Wskaże obszary, w których konieczne jest dokonanie zmian.

Jak przebiega proces projektowania i symulacji sieci wi-fi?

Ekahau pozwala dopasować sieć wi-fi oraz jej parametry do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Proces projektowania sieci jest związany z wizytą u klienta. Podczas wizji lokalnej za pomocą Ekahau Sidekick przeprowadza się analizę radiową. Pozwala ona wskazać, gdzie powinny się pojawić punkty dostępu, jak należy je rozmieścić i w jaki sposób skonfigurować. Plan budynku wgrywa się do programu, kalibruje, a następnie odbywa się spacer po obiekcie. W jego trakcie informacje zapisują się na mapie oraz generowanej mapie cieplnej.

Stanowi to podstawę dalszych działań związanych z planowaniem i rozmieszczeniem sieci. Pozwala dobrać i skonfigurować punkty dostępu z uwzględnieniem warunków, jakie panują w danym obiekcie. Stworzony w ten sposób projekt bierze pod uwagę potrzeby wynikające ze specyfiki miejsca, w którym ma się znaleźć instalacja, a więc umożliwia stworzenie wysoko wydajnej sieci wi-fi na miarę potrzeb firmy.