Cyberbezpieczny Samorząd

Celem projektu Cyberbezpieczny Samorząd jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Sprawdź co Kappa Data może zaoferować w ramach projektu.

Cel projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

  • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego
    w urzędzie,
  • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

 

Dla kogo?

Projekt 'Cyberbezpieczny Samorząd’ będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe (gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, urzędy powiatowe, urzędy wojewódzkie), a grupą docelową projektu jest administracja publiczna.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.

Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Samorządy Wojewódzkie: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

 

Harmonogram i sposób składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 19.07.2023 do 13.10.2023 do godziny 16.00.

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą systemu informatycznego LSI, zamieszczonego na stronie internetowej https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent

 

Wypełnij poniższy formularz i uzyskaj dostęp do materiałów
informacyjnych dotyczących produktów objętych projektem
'Cyberbezpieczny Samorząd’

Jako dystrybutor niezawodnych rozwiązań IT proponujemy kilka produktów, które mogą okazać się potrzebne w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to między innymi Web Application Firewall od Barracuda Networks, Xopero ONE lub Xopero Backup Appliance polskiego producenta oraz Whalebone Immunity, czyli niezawodny resolwer do ochrony DNS.

 

Więcej informacji poniżej.

Web Application
Firewall

WAF to rozwiązanie bezpieczeństwa, pełniące funkcję firewalla aplikacyjnego, przeznaczone do ochrony aplikacji internetowych przed atakami, lukami w zabezpieczeniach aplikacji i złośliwymi działaniami. Funkcjonuje jako filtr między aplikacją a siecią, monitorując i analizując przychodzący i wychodzący ruch
w celu identyfikacji i blokowania potencjalnych zagrożeń.

Niezawodny backup

Backup to kopia zapasowa danych przechowywanych na serwerze lub w komputerach. Backup przygotowuje się po to by uchronić się przed skutkami utraty właśnie takich danych. A przyczyn utraty danych może być wiele. Wystarczy awaria w firmie, która hostuje naszą stronę internetową lub atak cyberprzestępców na infrastrukturę sieciową. Kopie zapasowe gwarantują ciągłość działania instytucji.

Whalebone DNS

Ochrona DNS

DNS lub system nazwy domeny to usługa zapewniająca powiązanie domeny
z adresem IP danego serwera. Pozwala on internaucie na dostęp do danej strony internetowej bez konieczności znania jej dokładnego adresu IP. Każdą domenę można bardzo łatwo podrobić i w ten sposób wykraść dane z jednostki. Resolwer DNS zapewnia bezpieczeństwo użytkowników.

Web Application Firewall - ochrona aplikacji

Xopero ONE - niezawodny backup

Ochrona DNS z Whalebone Immunity