Grupa CEZ skutecznie zabezpiecza dane z Xopero Unified Protection

Grupa CEZ skutecznie zabezpiecza dane z Xopero Unified Protection

Grupa CEZ poszukuje skutecznych rozwiązań do zabezpieczenia przed cyberatakami

CEZ jest jedną z największych firm w Republice Czeskiej i jedną z wiodących europejskich grup energetycznych działających w Europie Zachodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji.

CEZ Elektrownia Skawina jest jedną z największych firm przemysłowych w południowo-wschodniej Polsce i drugim co do wielkości dostawcą ciepła dla Krakowa, gdyż pokrywa około 25% zapotrzebowania na ciepło we wspomnianym regionie. Co więcej, akcje spółki są notowane na giełdach w Pradze i Warszawie, co tylko potwierdza znaczenie i stabilność Elektrowni CEZ Skawina na rynku. Aby móc chronić swoje procesy technologiczne przed uszkodzeniem i utratą danych w wyniku celowych ataków sabotażowych, firma potrzebowała zautomatyzowanego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

Elektrownia CEZ Skawina to firma energetyczna, która należy do sektora infrastruktury krytycznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie miast, regionów i krajów, czyli sektora, który sprawia, że ludzie są zależni od jego działania. Ze względu na to strategiczne znaczenie dla gospodarki i sytuacji geopolitycznej, firmy energetyczne są bardzo atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Tylko w ciągu ostatniego roku zaobserwowaliśmy wzrost liczby ataków na infrastrukturę krytyczną o ponad 10%. Według badań CERT około 14% wszystkich ataków w Polsce jest wymierzonych w sektor energetyczny. Od lat jest to branża najczęściej atakowana przez cyberprzestępców. Biorąc pod uwagę, jak ważne są jej usługi dla gospodarki, Grupa CEZ regularnie inwestuje w nowe technologie, procesy, naukę i badania, w tym narzędzia cyberbezpieczeństwa. Dlatego też, aby chronić swoją infrastrukturę krytyczną przed potencjalnymi atakami i utratą danych oraz zapewnić ciągłość biznesową swoich operacji, CEZ Skawina wybrała rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych Xopero Unified Protection.

Rozwiązanie Xopero okazuje się najlepiej dostosowanym do potrzeb firmy

Elektrownia CEZ Skawina wykorzystuje sprzętowy backup Xopero Unified Protection do ochrony sieci przemysłowej OT, w tym stacji przetwarzania, stacji operatorskich oraz serwerów sterujących procesem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Xopero Unified Protection to jedno z niewielu rozwiązań na rynku, które łączy w sobie niezawodną macierz dyskową, archiwizator i możliwości deduplikacji z hermetycznym systemem backupu dostępnym w ramach jednego centralnego zarządzania. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwoliło firmie uniknąć konieczności dalszego poszukiwania kilku dostawców, którzy będą w stanie w pełni chronić krytyczną infrastrukturę firmy.

Elektrownia CEZ Skawina wykorzystuje sprzętowy backup Xopero Unified Protection do ochrony sieci przemysłowej OT, w tym stacji przetwarzania, stacji operatorskich oraz serwerów sterujących procesem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. CEZ, jako jedna z wiodących grup energetycznych, posiada bardzo restrykcyjną infrastrukturę: sieć DMZ jest zabezpieczona, a niewiele hostów ma ze sobą jakiekolwiek połączenie. Aby sprostać tak złożonej i rozproszonej infrastrukturze, Xopero musiało zarówno zapewnić sprzęt zapasowy, jak i przeprowadzić niestandardową implementację, ponieważ cała konfiguracja urządzeń została wykonana od podstaw. Dlatego zespół Xopero był obecny na każdym etapie wdrożenia, zarówno na miejscu, jak i w siedzibie zakładu.

Xopereo Unified Protection pozwala zaoszczedzić godziny pracy zespołu

Biorąc pod uwagę ograniczenia infrastruktury, wdrożenie przebiegło sprawnie, ale wymagało czasu. W efekcie, dzięki nietypowemu i indywidualnemu podejściu zespołu inżynierów Xopero, udało się rozbudować Xopero Unified Protection o dodatkowy moduł SFP + światłowód oraz dostosować urządzenie do pracy w specyficznym i wymagającym środowisku elektrowni. Ponadto, aby sprostać wymaganiom Elektrowni CEZ Skawina, zespół Xopero przeprowadził kompletną konfigurację, m.in. konfigurację interfejsów sieciowych i ich dostosowanie do funkcjonowania w ograniczonej sieci DMZ. Na etapie wdrożenia testowego każda funkcjonalność została dokładnie sprawdzona.

Procedura ta służyła dwóm celom: weryfikacji skuteczności i niezawodności rozwiązania oraz dostosowaniu go do unikalnych specyfikacji procesów i infrastruktury elektrowni. Przed ostatecznym wdrożeniem Grupa CEZ była w stanie potwierdzić funkcjonalność i skuteczność Xopero Unified Protection dzięki procedurze PoC. Wsparcie zespołu inżynierów Xopero było kluczowe na tym etapie. Umożliwiło ono klientowi zrozumienie i wykorzystanie pełnego potencjału rozwiązania w najbardziej efektywny sposób. W ten sposób dostawca backupu udowodnił, że Xopero Unified Protection to rozwiązanie typu all-in-one, które łączy w sobie oprogramowanie do backupu, konsolę do zarządzania i macierz dyskową oraz daje możliwość deduplikacji i archiwizacji. Klient nie musiał więc przeprowadzać kilku procesów wdrożeniowych, szukać sprzętu i dostosowywać do niego oprogramowania. Biorąc pod uwagę złożony i rozproszony charakter infrastruktury IT, pozwoliło to zaoszczędzić niezliczone godziny pracy zespołu Xopero.

Rozwiązanie Xopero funkcjonalne i spełniające wymagania

Priorytetem zespołu zarządzającego bezpieczeństwem było zarówno zautomatyzowanie procesów tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, jak i skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie tych procedur. Dlatego też zespół dokładnie zweryfikował możliwość natychmiastowego odzyskiwania danych w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy elektrowni.

Kolejną ważną technologią było Bare Metal Restore, czyli możliwość zdalnego przywrócenia obrazu dysku z nośnika startowego bez konieczności fizycznego działania na uszkodzonej stacji. Dla firmy o tak rozproszonej infrastrukturze jak CEZ możliwość przywrócenia danych w zdalnych lokalizacjach okazała się znaczącym udogodnieniem. Ekskluzywna technologia Xopero Flexible Drive Restore umożliwia natychmiastowe przywrócenie obrazu dysku w formatach VHD, HDX, VMDK i RAW oraz utworzenie maszyny wirtualnej. Później, jeśli zajdzie taka potrzeba, łatwiej będzie przenieść kontrolę do środowiska wirtualnego i znacznie skrócić czas potrzebny na przywrócenie środowiska do pełnej funkcjonalności na potrzeby Disaster Recovery. Co więcej, funkcjonalność ta pozwala uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup dodatkowych serwerów lub stacji roboczych, które byłyby zbędne i nieużywane przez większość czasu.