Badanie sieci Wi-Fi z Ekahau

Badanie sieci Wi-Fi

Badanie sieci Wi-Fi z Ekahau

Czym jest Wi-Fi Site Survey?

Badanie sieci Wi-Fi to wizyta na obiekcie mająca na celu zebranie danych o sygnale Wi-Fi i jego spektrum oraz sprawdzenie montażu punktów dostępowych i dostępności okablowania. Badania sieci Wi-Fi pozwalają przetestować projekty sieci bezprzewodowych przed ich wdrożeniem, zweryfikować poprawność instalacji zmian lub dodatków oraz zapewnić użytkownikom i aplikacjom szybkość i niezawodność sieci.

Termin „badanie” może oznaczać różne rzeczy dla różnych osób, ale na ogół odnosi się do jednego z pięciu poniższych typów badań:

Sprawdzanie sieci Wi-Fi on-site - wizyta w terenie, zwykle wykonywana przed stworzeniem konkretnego projektu sieci bezprzewodowej. Wykonując pomiar Wi-Fi sprawdzamy istniejące warunki radiowe, w tym sieci bezprzewodowe sąsiadów i używane przez nie kanały, a także inne źródła zakłóceń radiowych, takie jak aktywność urządzeń radarowych, czujniki ruchu lub mikrofale. Można także zobrazować potencjalne ograniczenia dotyczące montażu punktów dostępowych, takie jak wysokość sufitu i materiały.

Badanie przedwdrożeniowe (Pre-Deployment Site Survey) - znane również jako badanie Wi-Fi z użyciem AP-on-the-stick, badania przedwdrożeniowe służą do symulacji działania punktu dostępowego i anteny. Podczas tego typu badań punkt dostępowy jest tymczasowo umieszczany w miejscu i konfiguracji przewidzianej w projekcie, a sieć Wi-Fi jest analizowana w celu zapewnienia, że działa zgodnie z przewidywaniami projektu.

Badanie po wdrożeniu - badanie mające na celu sprawdzenie, czy sieć została wdrożona i skonfigurowana prawidłowo oraz czy jej wydajność jest zgodna z oczekiwaniami projektu predykcyjnego.

Health Check Survey - bieżące badania konserwacyjne służące do proaktywnego sprawdzania wydajności sieci Wi-Fi w czasie, dzięki czemu można wykryć potencjalne zakłócenia, problemy z zasięgiem lub przepustowością, zanim staną się one kosztownymi awariami.

Ankieta Wi-Fi dotycząca rozwiązywania problemów - reaktywna ankieta służąca do wykrywania problemów zgłaszanych przez użytkowników.

Ekahau badanie sieci Wi-Fi

Znaczenie sprawdzania poprawności projektu predykcyjnego sieci bezprzewodowej za pomocą pomiarów sieci Wi-Fi w terenie

Dzięki odpowiednim narzędziom można łatwo zweryfikować projekt predykcyjny w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzenie inspekcji miejsca, w którym zostanie zainstalowana sieć bezprzewodowa, może wygenerować wizualne mapy cieplne, które łatwo ujawnią potencjalne poprawki konieczne do wprowadzenia w projekcie przed położeniem ostatecznego okablowania i zainstalowaniem punktów dostępowych. Daje to również możliwość uwzględnienia potencjalnych zakłóceń lub dodatkowych wymagań.

Walidacja, jako element projektowania sieci Wi-Fi oparty na zasadzie „mierz dwa razy, tnij raz”, stanowi tanie ubezpieczenie i inteligentne ograniczenie ryzyka związanego z kosztownymi i czasochłonnymi procesami przeprojektowywania, które mogłyby nastąpić po nieudanym wdrożeniu. Pamiętaj, że projekt predykcyjny nie jest ostateczny i gotowy do wdrożenia, dopóki nie zostanie zwalidowany. Oto kilka punktów walidacji, które można uzyskać tylko będąc w terenie:

Typy ścian i przewidywane tłumienie sygnału – wiele projektów predykcyjnych jest tworzonych na podstawie informacji o typach ścian „na oko”. Dokładność urządzenia Ekahau Sidekick jest najlepszym narzędziem do weryfikacji tłumienia ścian – daje ono dokładne pomiary RF, na których można oprzeć projekt. Weryfikując typy ścian, albo potwierdzisz, że twój projekt jest poprawny, albo będziesz miał możliwość wprowadzenia poprawek na podstawie zebranych danych.

Weryfikacja dokładności planu kondygnacji - twój projekt predykcyjny pokłada duże zaufanie w dokładności planu kondygnacji CAD lub innego pliku graficznego. Wizyta na miejscu pozwala sprawdzić, czy odległości są dokładne, a ściany są tam, gdzie ich oczekujemy. Jeśli projekt predykcyjny jest oparty na nieaktualnym rzucie kondygnacji, nie jest on zoptymalizowany pod kątem środowiska rzeczywistego.

Typy ścian i przewidywane tłumienie sygnału - wiele projektów predykcyjnych jest tworzonych na podstawie informacji o typach ścian ``na oko``. Dokładność urządzenia Ekahau Sidekick jest najlepszym narzędziem do weryfikacji tłumienia ścian - daje ono dokładne pomiary RF, na których można oprzeć projekt. Weryfikując typy ścian, albo potwierdzisz, że twój projekt jest poprawny, albo będziesz miał możliwość wprowadzenia poprawek na podstawie zebranych danych.

Dostęp do lokalizacji AP w projekcie predykcyjnym - spacery po obiekcie to szansa na zweryfikowanie, czy lokalizacje w planie są odpowiednie w rzeczywistym środowisku. Zmienne, takie jak odsłonięte przewody HVAC znajdujące się zbyt blisko planowanej lokalizacji punktu dostępowego lub inne przeszkody utrudniające montaż, mogą wymagać modyfikacji projektu. Piękno badania walidacyjnego polega na możliwości przetestowania i zoptymalizowania pod kątem wszystkich unikalnych wyzwań związanych z danym miejscem.

„Głośni” sąsiedzi - w projektach predykcyjnych nie ma możliwości uwzględnienia szumu radiowego wytwarzanego przez sąsiednie sieci. Wizyta na miejscu jest doskonałą okazją do obserwacji widma i uchwycenia kanału mierzonej interferencji, co pozwala zoptymalizować kanały radiowe pod kątem najwyższej wydajności przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń w pobliżu.

Walidacja projektu może zapobiec dodatkowym kosztom instalacji i wyeliminować ryzyko związane z projektowaniem sieci Wi-Fi o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy.

Ekahau narzędzia

6 wskazówek dla bardzo dokładnych pomiarów sieci Wi-Fi w terenie

Walidacja to metoda naukowa wcielona w życie w przypadku sieci bezprzewodowej. Przeprowadziłeś wstępne badanie sieci Wi-Fi, postawiłeś hipotezę, teraz możesz rozpocząć zabawę w testowanie. Oto krótki przewodnik po przeprowadzaniu badań walidacyjnych na miejscu:

  1. W przypadku każdego rodzaju pomiarów Wi-Fi dokładne wyskalowanie planu piętra ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia precyzji zarówno projektów, jak i walidacji. Nie należy wybierać małych wymiarów do skalowania planu. Jeśli przeskalujesz drzwi na 1 metr, ale pomylisz się o 0,2 metra, Twój 100-metrowy budynek może być przesunięty o 20 metrów(!)
  2. Użyj Ekahau Sidekick, który jest najbardziej zaawansowanym, wszechstronnym, bezprzewodowym urządzeniem diagnostycznym i pomiarowym na rynku, zapewniającym precyzyjne pomiary i profesjonalne wyniki. Sidekick zapewnia spójne i dokładne wyniki za każdym razem i pozwala szybciej wykonywać pomiary.
  3. Upewnij się, że skanujesz to, na czym Ci zależy. Czy znajdujesz się w środowisku, w którym nie ma żadnych punktów dostępowych ani radiotelefonów 2,4 GHz? W takim razie nie musisz skanować kanałów 2,4 GHz. Ograniczenie skanowania Sidekicka tylko do tych kanałów, na których Ci zależy, pozwala na przeskanowanie mniejszej liczby kanałów i skrócenie czasu skanowania.
  4. Zapoznaj się z otoczeniem i upewnij się, że klikasz i przechwytujesz dane dokładnie. Pamiętaj: śmieci wchodzą, śmieci wychodzą. Jeśli trasa pokazuje, że przechodzisz przez okno lub utknąłeś w ścianie, musisz ponownie ustalić swoją lokalizację, w przeciwnym razie dane nie będą dokładne.
  5. Aby określić wartości tłumienia, zmierz moc sygnału po obu stronach materiału tłumiącego, który Cię interesuje. Wartość tłumienia to pochłanianie sygnału przez przeszkody, takie jak ściany czy regały. Nigdy nie należy zakładać, że pomiar tylko jednej strony pozwoli uzyskać wszystkie dane.
  6. Zastosuj właściwą metodę pomiarową dla danego środowiska. Metody pomiarowe to Stop & Go, Ciągłe, Autopilot oraz GPS. Pierwsza z nich przeznaczona jest do stosowania w trudnych środowiskach, lecz gromadzi małą ilość danych. Metoda ciągła wymaga dbałości o szczegóły – musisz kliknąć, kiedy zaczynasz, kiedy skręcasz, kiedy zmieniasz tempo i kiedy się zatrzymujesz. Autopilot oszczędza mnóstwo czasu, ponieważ nie musisz klikać na mapie podczas chodzenia, a wstępna kalibracja jest kluczowa dla uzyskania dokładnych wyników. Najlepszą metodą jest metoda GPS, zwłaszcza gdy znajdujesz się w terenie, a na używanej mapie nie ma żadnych punktów odniesienia. Będziesz potrzebować urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS i kartę SIM.
Ekahau badanie sieci Wi-Fi

Zainteresowany? Zostaw kontakt do siebie. Zadzwonimy.